WOPI-TYÖPERSOONALLISUUSTESTI (WORK PERSONALITY INVENTORY)

 

WOPI-persoonallisuustesti on suomalainen lisensoitu työkalu, joka lisää itsetuntemusta, työhyvinvointia, suoriutumiskykyä sekä ymmärrystä omista motiiveista ja toimintatavoista. 

 

WOPI mittaa motivaatioita, ajattelutapoja ja asenteita ja näitä pohtien vahvuuksia toimia erilaisissa tehtävissä ja erilaisissa työympäristöissä.

 

WOPI työpersoonallisuustestiin kuuluu verkossa itsenäisesti täytettävä omia ajureita kartoittava testi sekä tunnin mittainen henkilökohtainen purkukeskustelu. Tuloksista saadaan kirjallinen raportti, joka käydään tarkemmin läpi myös purkukeskustelussa. Wopi-testin ympärille voidaan koota myös 1-3 kerran valmmenus jossa paneudutaan tarkemmin vahvuuksiin ja kehittämisen osa-alueisiin.

 

Johdon työnohjauksen perustaksi voidaan sopia WOPI-persoonallisuustesti, jonka analyysia käydään läpi työnohjauskerroilla. WOPI-persoonallisuustestit on mahdollista toteuttaa koko työnohjausryhmälle ja tällöin analyysia käydään läpi tiimin toimintaan pohjautuen. 

 

Lisätietoa myös Work Personality Inventoryn omilta sivuilta www.wopi.net