Kehittyvä organisaatio on kuin vierivä kivi joka ei sammaloidu,

jossa jokainen saa loistaa omalla persoonallaan. 

 

Yritys on organisaatio. Organisaatio muodostuu yksiköistä tai osastoista, joissa on tiimejä ja tiimeissä on yksilöitä. Yrityksessä on visio johon tähdätään. Organisaatiota ohjaa strategia, joka on kuin kartta, jonka avulla kuljetaan. Yksiköissä ja osastoilla on omat perustehtävät joiden raamit strategia luo. Tiimeillä on pelisäännöt ja yksilöiden vahvuudet käytössä. Yksilöiden arvot eivät riitele yrityksen arvojen kanssa vaan ovat tasapainossa. Jokainen saa olla oma itsensä, arvostettu ja oikein ymmärretty työkaveri!

 

Eikö kuulostakin aika selkeältä?

Silti on aivan luonnollista että näitä eri osa-alueita pitää välillä vahvistaa, välillä tuulettaa, niistä pitää puhua yhdessä, jotta ymmärrämme toisiamme. 

Minä voin tukea yritystänne strategiatyöskentelyn fasilitoinnissa tai pelisääntöjen yhdessä luomisella tiimitapaamisissa. Työhyvinvointipäivissä voi olla osallistavaa asiantuntijaluentoa organisaation ajankohtaisista ilmiöisä ja teemoista, kuten mm. kognitiivinen ergonomia, pysähtymistä mindfulness tunnetaitopysäkille tai pohdintaa erilaisuudesta työyhteisössä. 

 

 

Varaa nyt ilmainen suunnittelutapaaminen ajanvarauskalenteristani: 

 

 

 

 

Tustustumistapaaminen ei velvoita vielä mihinkään,

voimme siinä yhdessä pohtia miten voisin tukea sinua ja yritystäsi. 

 

 

Lego-ukkoja eri työrooleissa